Posts Tagged ‘dragoste’

Nevoia de curaj

Toronto, Ontario, Canada --- Girl flying kite at wind farm --- Image by © Darren Kemper/Corbis

Toronto, Ontario, Canada – Girl flying kite at wind farm – Image by © Darren Kemper/Corbis

 

Avem nevoie de curaj ca să putem face ceva bun:

Să vorbim pentru apărarea celui slab şi nedreptățit.

Să atacăm curat pe cel neruşinat.

Să apreciem prima dată pe cineva disprețuit.

Să refuzăm o ofertă tentantă dar nedreaptă.

Să ne recunoaștem greșeala şi să ne corectăm.

Să ne recunoaştem slăbiciunea şi să cerem ajutorul.

Să spunem: ”Nu ştiu.”

Să spunem ”Vreau să ştiu.” şi ”Te rog, învaţă-mă!”

Să credem pe cuvânt, chiar dacă nu înţelegem, persoana care alegem să o iubim.

Sursa imagine: Daily Mail

Fericitul :-) :-)

IMG_9965254321995~2

„Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.” Proverbe 18:22

Versetul acesta nu-l ştiu bine pe de rost, dar ştiu bine ce înseamnă.

Nevasta mea e bună pentru că mă iubeşte şi mă face să simt tot mai clar dragostea lui Dumnezeu. Ea este fiica Lui şi El este Împăratul împăraților.

Eu sunt fericitul. 🙂

 

Marsul pentru viata 2013 – în România

Pagina organizatorilor: http://marsulpentruviata.blogspot.ro/

La Suceava: http://bucovinaprofunda.wordpress.com/

Maximă despre dragoste

Dragostea Tatălui s-a descoperit în Fiul,

dragostea Fiului se descoperă în Biserica Lui.

Petru Burac

Revelația biruinței: Dumnezeu este bun

Viața oricărui om este o luptă conștientă sau mai puțin conștientă. Această luptă poate fi câștigată în fiecare zi și viața poate fi primită din belșug. Pentru biruință e nevoie de cunoștință: a inamicului, a forțelor proprii, a aliaților, a armelor proprii, a strategiilor.

Dumnezeu este bun. El vrea să facă bine oamenilor nu rău. satan vrea să facă rău oamenilor.

satan vrea să vedem exagerat, supradimensionat, mincinos că Dumnezeu este drept, dur, foc, mistuitor, neiertător, fără milă DAR Isus a venit pe Pământ să ne arate exact cum este Tatăl.

Isus a primit pe toți care au venit la el. Tatăl primește astăzi pe toți care vin la El, prin Isus.

Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine, iar pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni niciodată afară. Căci am coborât din cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis.  Şi voia Celui Ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l învii în ziua de pe urmă. Căci voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu Îl voi învia în ziua de pe urmă.

Astăzi crede că Dumnezeu este bun: El te-a creat; El te-a păzit; El te-a făcut ceea ce ești azi; El are un plan bun pentru tine.

Astăzi bucură-te de ce ai primit și entuziasmează-te de ceea ce vei primi. Ceea ce vezi azi e doar ceva înainte de bucuria ce va urma. Poți râde în fața greutăților și provocărilor: nu te pot despărți de dragostea Lui. Tu poți să-L iubești pentru că El este frumos, este minunat, este bun.

 

Adevărul acesta proclamat de Biblie:

1 Cronici 16:34 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!

2 Cronici 5:13 … au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!”, în clipa aceea Casa, şi anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor.

2 Cronici 7:3 Toţi copiii lui Israel au văzut coborându-se focul şi slava Domnului peste Casă; ei şi-au plecat faţa la pământ pe pardoseală, s-au închinat şi au lăudat pe Domnul, zicând: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!”

Ezra 3:11 Cântau, mărind şi lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui pentru Israel ţine în veac!” Şi tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile Casei Domnului.

Psalmii 25:8 Domnul este bun şi drept: de aceea arată El păcătoşilor calea.

Psalmii 34:8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

Psalmii 100:5 Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.

Psalmii 106:1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!

Psalmii 107:1 „Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”

Psalmii 118:1 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!”

Psalmii 118:29 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Psalmii 135:3 Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cântaţi Numele Lui, căci este binevoitor.

Psalmii 136:1 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Psalmii 145:9 Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

Ieremia 33:11 strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, glasul celor ce zic: „Lăudaţi peDomnul oştirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”, glasul celor ce aduc jertfe de mulţumire în Casa Domnului. Căci voi aduce înapoi pe prinşii de război ai ţării şi îi voi aşeza iarăşi ca odinioară, zice Domnul.”

Plangerile lui Ieremia 3:25 Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.
Naum 1:7 Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.

1 Petru 2:3 dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.

Exodul 34:6 Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!

Psalmii 103:8 Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.

Psalmii 145:8 Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.

Ioel 2:13 Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite.

Iona 4:2 S-a rugat Domnului şi a zis: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat înbunătate, şi că Te căieşti de rău!

Psalmii 117:2 Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!

Psalmii 107:43 Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.

 Psalmii 107:31 O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

Isaia 61:1 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;

Tatal nostru

Astăzi doresc să vă încurajez.

Ce caracteristici vă vin în minte atunci când vă gândiți la Dumnezeu? La cine este El? La cum este El?

Măreție, slavă, sfințenie, putere nemăsurată, judecată dreaptă, înțelepciune perfectă… dar cât de conștienți suntem că Dumnezeu este Tatăl nostru? Ne aducem noi aminte că El ne-a creat? Credem că din momentul în care am devenit un embrion Dumnezeu ne-a crescut mereu?

Domnul Isus Hristos a avut grijă să ne învețe despre aceasta și a început modelul de rugăciune astfel: ” Tatăl nostru”.  Primul și cel mai important lucru atunci când ne gândim la Dumnezeu sau stăm de vorbă cu El este să știm că este Tatăl nostru. El ne-a făcut, El ne-a proiectat, El ne-a dorit.

Pe vremea lui Noe, oamenii au început să păcătuiască foarte mult împotriva lui Dumnezeu și aceasta L-a făcut  „să-i pară rău că a făcut pe om pe pământ”. Dumnezeu s-a intristat când a văzut că umanitatea s-a murdărit de păcat tot aşa cum un tată se amărăşte să-şi vadă copii murdari şi răniţi. El dorea, şi doreşte, ca fiecare om să fie aşa cum l-a proiectat.

Atunci Dumnezeu a salvat pe Noe, căci iubea şi dorea ca omul să trăiască pe pământ, dar în decurgerea timpului Tatăl nostru a pregătit soluţia desăvârşită pentru eliberare de păcat: jertfa singurului Său Fiu. Astăzi oricine se încrede în Isus Hristos ca Domn şi Salvator revine în familia lui Dumnezeu.

Tatăl nostru, care este în ceruri, te-a creat cu iubire şi ţi-a pregătit drumul spre casă. Tatăl tău te aşteaptă!

sursa imagine: http://dhs.wi.gov/em/communitypartners/family3.jpg

Sa-L vedem pe Dumnezeu

„Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu.

Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi

şi dragostea Lui este făcută desăvârşită în noi.”

(1 Ioan 4:12)

De ce nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu? Pentru ca El este diferit de noi, El este duh iar noi suntem ţărână.

Totuşi există o uşă prin care putem să-L vedem: Daca ne iubim unii pe altii, Dumnezeu rămâne în noi.

Dacă Dumnezeu este în cineva aceasta se vede, tot aşa cum simţi parfumul unei flori sau căldura de la o sobă în care este foc. Dragostea noastră pentru cineva va face ca acea persoană să simtă, să vadă pe Dumnezeu ca dragoste.

Putem să-L vedem pe Dumnezeu unii în alţii „dacă ne iubim unii pe alţii…şi dragostea Lui este făcută desăvârşită în noi

Ce am citit = ce m-a atacat

Fiecare dintre noi trebuie să placă semenului său, spre binele acestuia, pentru zidirea lui,  întrucât chiar Cristos nu Şi-a plăcut Lui Însuşi, ci, aşa cum este scris: „Ocările celor ce Te ocărăsc au căzut peste Mine!” Romani 15:2-3 (versiunea NTR, click AICI)

Pe de o parte am oameni care imi zic: Trebuie sa-ti faci aia, si cealalta, si aceasta, si aceia, etc… trebuie ca asa e vremea, ca asa e lumea, ca asa ne place noua, etc…

Pe de alta parte Dumnezeu imi zice : Trebuie sa placi semenului tau spre binele lui, pentru zidirea lui…

De ce m-a „atacat” aceasta situatie? Pentru ca pe de o parte mi se spune sa-mi caut de nevoile mele si pe de alta parte mi se spune sa caut de nevoile altora. Sa fac care-mi place? Pai, ambele imi plac. Defapt mai mult sa indeplinesc nevoile altora, pentru ca stiu ca cineva e multumit… pe cand daca caut sa-mi fac mie bine destul de des am intalnit oameni care sa-mi comenteze gusturile si alegerile personale: „Cine te-a invatat asa?” „Ce alegere e si asta?” „Cum ai putut sa gandesti asa?” „Nu esti normal!”…etc…

Stie cineva sa faca echilibru intre acestea? Sa faca pace? Cred ca trebuie sa ascult mai atent glasul lui Dumnezeu, pentru ca in Cuvantul lui zice in continuare: „Tot ce a fost scris în trecut a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi încurajarea date de Scripturi, să avem nădejde.  Dumnezeul răbdării şi al încurajării să vă ajute să trăiţi în armonie unii cu alţii, potrivit cu Cristos Isus,  pentru ca, dintr-o singură inimă şi dintr-un singur glas, să-L slăviţi pe Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos!” Romani 15:4-6

Deci exista armonie, exista echilibru. Cel care da echilibrul este Dumnezeu. Slava Lui.

Patinele si patinajul – Impresii

Prima impresie a patinelor: Auuu! A doua: Aoleuuu! A treia: Vaiii!

Tot asa alunecand durerea crestea si patina se adancea in piciorul meu. Imi venea sa le recomand falimentul celor ce mi le-au inchiriat. Patinele ar trebui sa fie un fel de aripi pentru gheata si cand colo am dat de tortura in cautarea placerii.

O seara dulce amaruie… un fel de ciocolata Africana de aia veche si buna… Pe de o parte picioarele imi urlau si pe de alta parte inima mi se bucura sa vad fetele(a se citi fetzele) cunoscute care mi-au lipsit.

Frigutz, putina viteza, putine cazaturi… o seara voioasa. Asemanatoare cu ultima data cand purtasem patine, pe vremea cand eram elev. Tot emotii interesante doar ca de alta natura acum… Copilandrul de atunci se temea sa nu cada pe gheata sau sa nu rateze gardul viu pentru frana, dar acum… acum… ce faci cu gandul: Sa ajut fata aceasta tinand-o de mana?!? Oare ce va crede ea sau ce vor crede cei care ma vad?

Imbujorat de frig si de „emotii” aluneci pe gheata pana te trezeste din vis megafonul ragusit: „Programul s-a incheiat”… si farmecul se destrama…

Cu picioarele in realitate, cu rani si usturime, cu inima inca agatata de „emotii” am alunecat incet spre un loc caldut: Mall-ul cu nume latinesc Iulius. Acolo am stat putin la sfat cu stomacul si bine ca a „adormit” destul de repede.

Mai greu era cu „emotiile” care stateau ca in cusca pentru ca nu mai aveau patine si nu mai erau fete sa le ajuti. Si am plecat acasa… cu tot cu dureri la picioare si „emotii” neimplinite.

Dar va veni o zi cand voi incepe sa patinez si nu voi mai fi singur. Poate dureri vor mai fi in patine dar macar „emotiile” isi vor fi gasit perechile si patinajul va fi sublim. Pana atunci Dumnezeu mai are de scris la povestea mea de… dragoste.

PS:1. Pentru consiliere in probleme afective, adica de dragoste, persoana cea mai potrivita este Dumnezeu si manualul Sau 100% garantat pentru succes este Biblia.

2. E super sa am asa consilier. Multumesc Doamne!

%d blogeri au apreciat: