Posts Tagged ‘crestin’

Libertatea religioasă nu este garantată!

Ne-am obişnuit în România şi în multe alte țări să avem libertatea religioasă: să ne închinăm şi să trăim după mesajul lui Isus Hristos.

Ne-am obişnuit.

Dar Isus ne-a promis opusul:

Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi.
Ioan 15:20

Fiecare creştin va experimenta prigoana.

Sustin pe d-l Peter Costea la alegerile europarlamentare 2014

Votati pozitia 21 - Candidatul independent Peter Costea

Conștiența Împărăției lui Isus

Împărăția lui Isus este și va veni.

Domnia Sa a început odată cu venirea lui pe Pământ prima dată și împărăția Lui crește ”până va umple tot pământul”.

Ești conștient de aceasta? Ești unul din slujitorii împuterniciți ai Împărăției? Ești tu un creștin?

Orice creștin este un trimis al Tatălui, un slujitor împreună cu Duhul Sfânt, un administrator al Împărăției și aduce vindecare, eliberare, bucurie, dreptate, ajutor… viață din belșug. Orice creștin este un purtător de Hristos.

Cartea lui Daniel capitolul 2 – citate

Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi… Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul. 

Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică.”

Epistola întâi a apostolului Petru cap 2 – citate

Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El nu va fi dat de ruşine.” Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”, şi „o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi.

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.

Noi, slujitorii împărăției lui Isus, nu ne temem de nimic pentru că noi avem totul prin Isus, noi domnim împreună cu El.

Noi, slujitorii împărăției lui Isus, nu ne temem de nimeni pentru că noi avem viața și Stăpânul nostru este Dumnezeu, Tatăl nostru este Creatorul. Noi slujim tuturor oamenilor și aducem darurile bune de la Tatăl luminilor.

Noi, slujitorii împărăției lui Isus, suntem împuterniciți și trimiși să nimicim lucrările celui rău, ale lui satan și a duhurilor rele, și să zidim în loc Sionul, templul lui Dumnezeu, locașul plăcut ca Dumnezeu să locuiască în inima celor răscumpărați prin jertfa glorioasă a lui Isus.

Noi, slujitorii împărăției lui Isus, suntem.(punct)

Pentru că așa se cuvine

 ” Isus i-a răspuns: – Lasă să fie aşa acum, căci se cuvine să împlinim tot ce este drept. ”

Matei 3:15

Citeam acest text și mă întrebam : Ce înseamnă aceasta? Cum adică este drept ca fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care s-a născut și a trăit fără păcat, să se boteze ”în apă spre pocăință”(Matei 3:11)?

Cum este drept ca cineva curat și nevinovat să vină și să zică, prin gestul lui, că se pocăiește – adică îi pare rău de trecutul său și dorește să trăiască de acum după voia lui Dumnezeu?

Cum este drept ca o persoană curată să accepte să fie identificată ca fiind alături de cei murdari?

Era planul lui Dumnezeu. Isus se identifică prin acest gest ca fiind parte dintre oameni, ca fiind disponibil să ia asupra Sa vina păcatelor lor. Cum creștinii se botează ca simbol al credinței în jertfa lui Isus, tot așa Isus a acceptat simbolul pocăinței. Creștinul care se botează acceptă ceva ce a fost făcut, Isus prin botezul lui acceptă ceva ce urma să fie.

Fiecare creștin atunci când se botează în apă, mărturisind credința în Isus Hristos, are un mesaj: ” Mărturisesc că Isus Hristos a murit pentru păcatele mele. Moartea de care eram vrednic eu a luat-o El asupra lui. Prin credință am primit această grațiere. De acum voi trăi o viață nouă prin puterea lui Dumnezeu, tot așa cum aceasta l-a înviat pe Domnul Isus.”

Domnul Isus a avut un mesaj prin botezul său: ”Toți trebuie să ascultăm de chemarea lui Dumnezeu. Accept lucrarea de smerire și ascultare între oameni ca și om. Voi trăi între ei și mă angajez să le port poverile, bolile și toate păcatele. Cred că aceasta este voia ta Tată și tu mă vei primi ca jertfă pentru oameni. Cred că păcatul va fi spălat, robia lui va fi sfârșită și vei da din nou viață veșnică celor ce cred.

Această acțiune a Domnului Isus mă învață să ascult cu umilință chemarea lui Dumnezeu și să cred în dreptatea Lui.

Crezi sau eşti mort?

De ce se aude gălăgie în piaţă şi totuşi miroase aşa puternic a hoit?

De ce se vorbeşte atâta despre Dumnezeu în România şi totuşi se vede o aşa mare depărtare de EL?

La câte clădiri bisericeşti avem şi la câţi membri sunt înscrişi în registre, adică o populaţie majoritar creştină, ar trebui ca ziarele să aibă titlurile principale de genul:

„În luna Mai nu s-a înregistrat nici un furt.”

„Natalitatea României este cu 3% peste media europeană.”

„Japonia primeşte sprijin prin al treilea grup de voluntari români.”

„Poliţia română a primit premiu de excelenţă la Congresul European de la Viena

„CFR a crescut viteza trenurilor cu 40% în ultimii 2 ani”

A tipări o hârtie e mai uşor decât a o ridica de jos… A desena un tablou e mai uşor decât a tunde gardul… A transporta încălţăminte second-hand e mai uşor decât a turna asfalt de calitate … A-ţi spune nemulţumirea e greu dacă trebuie să spui o soluţie.

Vă recomand:

Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi. Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele. Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.” Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară! Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? – Iacov 2:17-20

Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. – 2 Corinteni 13:5

Un om viu prin credinţă:

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. – Galateni 2:20

Nici Lui nu i-a fost uşor

Să trăieşti ca şi creştin nu e uşor. Pur şi simplu nu e!

Orice creştin ştie aceasta: are de luptat, are de muncit, are de răbdat, are de iubit oamenii, are de urât păcatul, are de ales între bine şi rău, are de refuzat plăcerile trecătoare, are de ascultat atent pentru a înţelege clar, are de îndreptat ce e strâmb, are de înfruntat furia mulţimii, are de suportat batjocura trecătorilor, are de jertfit prietenii pentru adevăr, are de renunţat la carieră pentru dreptate, are de suferit pentru a rămâne curat. În fiecare zi are pregătită la el o cruce în caz că lumea vrea să-l răstignească.

Problema e că destui creştini uităm: Şi lui Isus nu i-a fost uşor!

Ni se pare că Domnul nostru a făcut o plimbare pe pământ şi pentru El totul a fost floare la ureche. Tot auzim minciuna diavolului: Nu puteţi să vă comparaţi cu El, nu puteţi să vă comparaţi cu primii creştini, nu aveţi nici o şansă să trăiţi după toată voia lui Dumnezeu. Adevărul e că pentru Isus a fost la fel de greu cum este şi pentru noi! Poate chiar mai greu. Şi iarăşi zic adevărul: El nu a fost scutit de greutăţi şi nu a avut puteri speciale în plus faţă de ceea ce avem(putem avea) noi. Mă refer ca raport de putere necesară pentru lucrarea încredinţată.

” Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. ” Evrei 4:15

El a avut de suportat respingerea de către oamenii cu care a copilărit în Nazaret, fraţii şi mama Lui vroia să-L prindă pentru că-L credeau nebun, fariseii veneau des şi-l ispiteau pentru a găsi un motiv pentru care să-L omoare… Şi Lui i-a fost foame, i-a fost sete, i-a fost dor, a plâns după prieteni, s-a mâniat pe farisei şi chiar pe ucenicii pe care-i iubea…

” El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. ” Evrei 5:7-8

Trebuie să fim conştienţi că a fi creştin înseamnă

şi a înfrunta suferinţi şi necazuri,

dar Slava lui Dumnezeu că nu fără rost.

” Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. „ Evrei 12:2

” Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” Iacov 1:12

Prima carte citită în acest an

Se numește ”Măsura credinței – Dacă Dumnezeu este bun, de ce nu poate opri răul?”(titlul original în engleză: ”What Good is God?”), este scrisă de Philip Yancey și m-a dus prin lumea întreagă să văd aplicarea credinței în Dumnezeu.

Am primit-o premiu de Revelion și propunerea ”poruncitoare” să o citesc în luna ianuarie. Am folosit câteva zile și din februarie…:)

Cel mai des am citit seara.

Philip Yancey a folosit o structurare interesantă pentru fiecare loc pe care l-a vizitat: mai întâi prezintă contextul în care a cunoscut acel loc și oamenii de acolo apoi ne prezintă mesajul care l-a transmis celor de acolo.

Astfel ca și cititor am călătorit :

– în China unde Biserica crește spectaculos, în ciuda unui guvern ateu;

– în Orientul Mijlociu unde o biserică odinioară înfloritoare, acum abia mai rezistă;

– în Africa de Sud, unde o biserică multicoloră se caută pe sine printre rămășițele unui trecut rasist(apartheid-ul);

– în SUA am vizitat scena masacrului de la Virginia Tech, o convenție a prostituatelor (reabilitate), un grup de alcoolici din Chicago și două enclave din sudul creștin conservator;

– în India o biserică zguduită de atacurile teroriste masive din centrul Mumbaiului;

– în Anglia am fost la Cambridge pe urmele unui fost ateu ce a devenit un creștin de referință: C. S. Lewis;

Vă recomand să urmați și voi această călătorie globală citind această carte. Veți vedea mult mai clar adevărul:

”şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.”

(1 Petru 5:9)

În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

(Ioan 16:33)

 

Adresă pentru comandă AICI

%d blogeri au apreciat: