Posts Tagged ‘Isus Hristos’

Cel mai bogat om din toate timpurile

Are cea mai mare armată: sute de milioane de oameni.

Are cei mai mulți bani: în toate băncile din lume și bani numerar în orice monedă. Plus: Poate face bani oricât de mulți în orice moment. Știe unde sunt toate diamantele și pietrele prețioase.

Are cele mai multe proprietăți.

Are cele mai multe animale.

Are cele mai multe opere de artă.

Are cele mai multe invenții.

Are cea mai mare familie.

Cunoaște toate limbile vorbite pe planeta noastră.

Și pentru că vrea să vorbească cu tine: te așteaptă!

Numele lui este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Libertatea religioasă nu este garantată!

Ne-am obişnuit în România şi în multe alte țări să avem libertatea religioasă: să ne închinăm şi să trăim după mesajul lui Isus Hristos.

Ne-am obişnuit.

Dar Isus ne-a promis opusul:

Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi.
Ioan 15:20

Fiecare creştin va experimenta prigoana.

John Piper – Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt valabile prin Isus Hristos

Ciornă: Succesul. McDonalds. Împărăția lui Isus Hristos

Succesul McDonalds:

Exigență – angajaților li se cere profesionalism, restaurantele folosesc ustensile performante. Imaginea creată e de lucru făcut bine și cu atenție

Prospețime – produsele sunt ambalate și promovate în așa fel încât să transmită ideea de prospețime.

Bucurie – atmosfera creată în restaurante este una dinamică, vioaie, prin care ajungi să crezi că oamenii se bucură în acel loc.

Succesul Împărăției lui Isus Hristos:

Exigență – Isus Hristos cere și promite pentru urmașii lui Sfințenia. Un creștin este chemat și echipat ca orice face să facă perfect.

Prospețime – Duhul Sfânt este cel care toarnă viață peste credincioși, și o toarnă din belșug.

Bucurie – Dumnezeu Tatăl are planul de a arăta prin Biserică dragostea Sa și orice om să se simtă primit cu drag.

Bunătatea produce bunătate

Un video care motivează la bunătate în acțiune. Fie ca să vă fie aprinsă Bunătatea și privind la Isus Hristos să fiți luminați zilnic cu BUNĂTATE.

sursa: lifevestinside.com

Gânduri de Paşti

Cam de 2 săptămâni mă gândesc să scriu ceva despre Paşti, despre cum se serbează în România, despre ce s-a întâmplat cu adevărat de Paşti… şi nu m-am decis asupra unui singur lucru.

În primul rând când am simţit cum creşte agitaţia oamenilor în apropierea sărbătorii m-am gândit: Iar voi auzi că Iepuraşul a făcut cutare, Iepuraşul iubeşte pe cutare. Iepuraşul încoace, Iepuraşul încolo. Fraţilor, dacă nu ascultaţi manele nu le promovaţi! Iepuraşul e de aceeaşi categorie de cultură ca şi manelele, adica una inferioară, ieftină(deci uşor de vândut) şi face rău la digestia sufletului. Mă gândeam să fi scris un articol: ”Friptură de Iepuraş”… pentru că mai bine mănânc un iepure fript decât să citesc articole închinate acestui idol drăguţ.

Să vorbesc despre ouăle colorate sau încondeiate?… Tradiţia vopsirii ouălelor este puternică, dar la începutul ei a fost la fel de ieftină ca cea a iepuraşului. Şi aici se aplică principiul: ”Spune o minciună des şi cu îndrăzneală şi oamenii vor ajunge să o creadă!” Vă recomand să folosiţi ouăle pentru omleta de dimineaţă sau o prăjitură pentru toată familia. Nu vă închinaţi tradiţiei, fiţi înţelepţi şi acceptaţi adevărul. El va rămâne neschimbat.

Şi culmea sărbatorii de anul acesta este… neruşinarea! Ne-am obişnuit, oarecum, să ştim că unii au petreceri dezmăţate şi în locuri retrase fac multe nebunii…DAR anul acesta s-au trezit unii cu îndrăzneala de a zice că e ceva natural şi normal să te naşti homosexual. Îndrăzneala lor e mare pentru că au pus imaginea unui bebeluş asociată cu minciuna ”Orientarea sexuală nu este o alegere.” Neruşinarea lor este vecină cu cea a evoluţioniştilor şi vor să ne facă să acceptăm că suntem doar nişte animale fără discernământ. Adevărul este că suntem fiinţe trinitare: Trup, Duh şi Suflet; Dumnezeu ne-a creat pentru a trăi veşnic(nu doar a rătăci fără scop un timp pe Pământ) şi avem toate resursele necesare pentru a fi bucuroşi şi plăcuţi înaintea Lui prin Isus Hristos – Salvatorul nostru din robia păcatului(da, şi de homosexualitate!).

Sărbătoare?!?… Mai bine zis: Vacanţă! Oamenii şi-au luat o vacanţă şi o numesc Paşte. Oamenii au nevoie de odihnă şi de celebrare, de sărbătorire. Unii doar se odihnesc, alţii vor să se deconecteze de muncă, puţini mai reuşesc să sărbătorească, şi cei mai puţini au găsit secretul: Isus Hristos este viu şi când relaţionezi cu El primeşti odihnă, prospeţime, sărbătoare… împlinire.

Nu te mai minţii că nu ai timp! Gândeşte-te la Dumnezeu – El te-a creat, El este ce ai nevoie, El te aşteaptă, El s-a descoperit: Hristos a înviat!

Preaiubiții lui Dumnezeu

Cel dintâi este Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl a mărturisit despre El:

Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea:

„Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.”

Marcu 1:11

Apoi suntem noi cei care ne-am făcut copii ai lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos:

Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” 1 Ioan 3:2

”Deci vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!” Romani 1:7

 

Cum stai de vorbă cu Dumnezeu? Cum te simți atunci când îți îndrepți gândurile spre El? Te grăbești să-i spui toate detaliile din inima ta sau te apropii cu sfială?

Dumnezeu a dat pentru tine, pentru viața ta, pe preaiubitul lui Fiu Isus Hristos. Tu ai fost prețuit(ă) ca preaiubit(ă) înaintea lui Dumnezeu. Îndrăznește să vezi ce dorește să-ți spună El mai departe dacă a plătit așa de mult ca să fii lângă El. Fii fără teamă și vino la El cu orice problemă ai. El poate și vrea să o rezolve.

După ce ai venit cu păcatele tale la El, și ai acceptat salvarea prin jertfa Sa, ești socotit(ă)=considerat(ă) fără vină înaintea lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Acum Dumnezeu își găsește plăcerea în tine pentru că te privește prin Hristos, tu ești în Isus Hristos, acum ești fiul Lui/fiica Sa cu drepturi depline. Acum simți cum ființa ta dorește să-i spună ”Tată”.

Bucură-te să stai de vorbă cu Tatăl tău!

 

sursa imagine: http://www.ellelministries.org/images/courses/the-fathers-embrace.jpg

Îndemnurile Bibliei la rugăciune pentru trezire

Oameni care s-au rugat și au dorit trezirea spirituală:

1. Profetul Ieremia – Înțeleptul Daniel

2. Domnul Isus Hristos

3. Apostolul Pavel

1. Profetul Ieremia – Înțeleptul Daniel

Plângerile lui Ieremia 5:21

„Întoarce-ne la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă-ne iarăşi zile ca cele de odinioară!”

Daniel 9:2

”..în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor, despre care vorbise Domnul către proorocul Ieremia.”

Daniel 9:9

”La Domnul, Dumnezeul nostru, însă, este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!”

Daniel 9:17

”Ascultă dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea şi cererile robului Tău, şi, pentru dragostea Domnului, fă să strălucească Faţa Ta peste sfântul Tău locaş pustiit…!”

2. Domnul Isus Hristos

Luca 12:49

”Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Şi ce vreau decât să fie aprins chiar acum!”

3. Apostolul Pavel

Romani 13:11

”Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.”

Ce așteptăm să se întâmple prin Trezire?

Isaia 60:1

Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.

Atentie la vorbele goale!

Epistola lui Pavel către Efeseni capitolul 5 versetul 6:

Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.” (traducerea Cornilescu)

Nimeni să nu vă înşele cu vorbe goale, căci datorită acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste cei neascultători.” (varianta NTR)

Iată câteva din definiţiile din DEX pentru cuvântul deşert/deşartă: care nu conţine nimic în interior, nefolositor, spaţiu gol, fără ţintă.

M-am gândit: Cum să deosebesc vorbele care nu sunt goale? Ce ar trebui să găsesc ca şi conţinut?

Cuvintele cu Dumnezeu. Nu mă refer la propoziţiile ce conţin cuvântul „Dumnezeu”, ci enunţurile care îl conţin pe Dumnezeu ca şi adevăr. Valoare au vorbele care mi-L descriu pe Dumnezeu, acestea sunt revelaţii la propriu. Discursurile care mi-L descoperă pe Creatorul meu au cea mai mare valoare.

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.”

Ev. Ioan 1:1 (NTR)

Cuvintele care ne arată exemplul lui Dumnezeu. Un discurs este valoros dacă conţine exemple practice ale felului în care Dumnezeu lucrează. În primul rând este bine să ascultăm pe cei care ne prezintă cum a trăit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este exemplul perfect. Viaţa lui Isus Hristos cuprinde tot ce avem nevoie să ştim ca răspuns la întrebarea: Cum să trăiesc? Apoi este bine să cunoaştem exemple din vieţile celor care l-au urmat pe Domnul.

„Aşadar, fiţi imitatori ai lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi…” Efeseni 5:1 (NTR)

Cuvintele care ne îndeamnă la o dragoste ca a lui Isus Hristos: Cuvinte care ne cer să ne jertfim cu totul pentru alţii.

„…şi trăiţi în dragoste, aşa cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi,

ca un dar cu miros plăcut şi ca o jertfă lui Dumnezeu.” Efeseni 5:2 (NTR)

Importanţa acestei atenţionări: „…căci datorită acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste cei neascultători.

Dacă acceptăm ca bune cuvintele goale în acelaşi timp respingem cuvintele adevărate. Când primim amăgirea diavolului respingem adevărul lui Dumnezeu. Cuvintele goale nu ne oferă nimic şi rămânem doar cu mânia lui Dumnezeu, pedeapsa neascultării.

„Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică,

dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa,

ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

Ev. Ioan 3:36 (NTR)

sursa imagine: http://weathersavvy.com/desert1_OPT.jpg

Prin credinta(2): Primim VIATA

Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.”

Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi.

(Romani 10:8 )

Ce viață este aceea fără scop, fără țintă, fără semnificație, fără speranța? Este așteptarea îngrozitoare, obositoare, chinuitoare a actului final: Moartea. Despărțirea de toți și de toate, căderea în abis, ștergerea din istorie, rătăcirea în întuneric. Ce viață este aceea care se încheie la mormânt?

Viața biologică o primim fără să contribuim la ea. Dumnezeu face ca să ne naștem dintr-un bărbat și o femeie. Apoi, de la primul nostru scâncet, începe lupta noastră de a crește, de a ne dezvolta. Noi suntem proiectați să creștem, să ne dezvoltăm în toate caracteristicile noastre umane: fizice, morale, spirituale, sociale. Totuși începând cu primele noastre clipe experimentăm în calea acestei dezvoltări o puternică frânare : puterea păcatului asupra noastră.

Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. (Psalmii 51:5)

Dumnezeu care ne-a creat pentru a trăi viața din belșug cunoaște bine această problemă a noastră și ,pentru că nu și-a abandonat planul Său cu noi, are o soluție: să ne redea libertatea. Păcatul, adică neascultarea de Dumnezeu, odată înfăptuit aduce moartea, oprește înaintarea noastră în planul lui Dumnezeu și dacă rămâne nerezolvat ne desparte de El pentru totdeauna. Starea noastră pe de o parte și dorința lui Dumnezeu pe de alta constituie motivul crucificării lui Isus Hristos. El a venit, a trăit și a murit să plătească și să șteargă păcatul nostru. Și puterea păcatului a fost eliminată! Prețul îndreptățirii a fost plătit!

De ce mai sunt oameni care păcătuiesc? De ce mai sunt persoane robite de păcat?

Pentru că eliberarea se dă individual și la cerere.

Noi suntem proiectul special al lui Dumnezeu: ființe create cu capacitatea, responsabilitatea și libertatea de a alege.

Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea; întrucât Scriptura spune: „Oricine crede în El nu va fi făcut de ruşine.“ Nu este nici o deosebire între iudeu şi grec, deoarece Acelaşi Domn este Domnul tuturor şi dă cu generozitate tuturor celor ce-L cheamă,  fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit!“

(Romani 10:9-13 – NTR)

Sursa imagine: http://www.webmastergrade.com/wp-content/uploads/2009/08/Blooming-Flower1.jpg

%d blogeri au apreciat: