Revelația biruinței: Dumnezeu este bun

Viața oricărui om este o luptă conștientă sau mai puțin conștientă. Această luptă poate fi câștigată în fiecare zi și viața poate fi primită din belșug. Pentru biruință e nevoie de cunoștință: a inamicului, a forțelor proprii, a aliaților, a armelor proprii, a strategiilor.

Dumnezeu este bun. El vrea să facă bine oamenilor nu rău. satan vrea să facă rău oamenilor.

satan vrea să vedem exagerat, supradimensionat, mincinos că Dumnezeu este drept, dur, foc, mistuitor, neiertător, fără milă DAR Isus a venit pe Pământ să ne arate exact cum este Tatăl.

Isus a primit pe toți care au venit la el. Tatăl primește astăzi pe toți care vin la El, prin Isus.

Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine, iar pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni niciodată afară. Căci am coborât din cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis.  Şi voia Celui Ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l învii în ziua de pe urmă. Căci voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu Îl voi învia în ziua de pe urmă.

Astăzi crede că Dumnezeu este bun: El te-a creat; El te-a păzit; El te-a făcut ceea ce ești azi; El are un plan bun pentru tine.

Astăzi bucură-te de ce ai primit și entuziasmează-te de ceea ce vei primi. Ceea ce vezi azi e doar ceva înainte de bucuria ce va urma. Poți râde în fața greutăților și provocărilor: nu te pot despărți de dragostea Lui. Tu poți să-L iubești pentru că El este frumos, este minunat, este bun.

 

Adevărul acesta proclamat de Biblie:

1 Cronici 16:34 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!

2 Cronici 5:13 … au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!”, în clipa aceea Casa, şi anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor.

2 Cronici 7:3 Toţi copiii lui Israel au văzut coborându-se focul şi slava Domnului peste Casă; ei şi-au plecat faţa la pământ pe pardoseală, s-au închinat şi au lăudat pe Domnul, zicând: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!”

Ezra 3:11 Cântau, mărind şi lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui pentru Israel ţine în veac!” Şi tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile Casei Domnului.

Psalmii 25:8 Domnul este bun şi drept: de aceea arată El păcătoşilor calea.

Psalmii 34:8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

Psalmii 100:5 Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.

Psalmii 106:1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!

Psalmii 107:1 „Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”

Psalmii 118:1 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!”

Psalmii 118:29 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Psalmii 135:3 Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cântaţi Numele Lui, căci este binevoitor.

Psalmii 136:1 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Psalmii 145:9 Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

Ieremia 33:11 strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, glasul celor ce zic: „Lăudaţi peDomnul oştirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”, glasul celor ce aduc jertfe de mulţumire în Casa Domnului. Căci voi aduce înapoi pe prinşii de război ai ţării şi îi voi aşeza iarăşi ca odinioară, zice Domnul.”

Plangerile lui Ieremia 3:25 Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.
Naum 1:7 Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.

1 Petru 2:3 dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.

Exodul 34:6 Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!

Psalmii 103:8 Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.

Psalmii 145:8 Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.

Ioel 2:13 Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite.

Iona 4:2 S-a rugat Domnului şi a zis: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat înbunătate, şi că Te căieşti de rău!

Psalmii 117:2 Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!

Psalmii 107:43 Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.

 Psalmii 107:31 O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

Isaia 61:1 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: