Archive for the ‘Videoclip’ Category

Tu mă faci curajos – You make me brave//Come Alive//Bethel Kids – Videoclip și versuri

Traducerea versurilor în românește:

Eu stau înaintea Ta acum
Înaintea măreției faimei Tale
Am auzit de măreția și uimirea de Tine
Rege al Cerului, în umilință, mă închin.

Cum dragostea Ta, val după val
Cade peste mine, cade pe mine
Căci Tu ești pentru noi
Nu ești împotriva noastră
Campion al Cerului
Ai făcut o cale pentru toți să intre.

Te-am auzit chemându-mă pe nume
Am auzit cântecul de dragoste care Tu îl cânți
Așa că Te voi lăsa să mă scoți dincolo de țărm
În harul Tău
Harul Tău.

Tu mă faci curajos
Tu mă faci curajos
Mă chemi dincolo de țărm în valuri
Tu mă faci curajos
Tu mă faci curajos
Nici o teamă nu poate împiedica acum dragostea care a făcut o cale.

Tu mă faci curajos
Tu mă faci curajos
Mă chemi dincolo de țărm în valuri
Tu mă faci curajos
Tu mă faci curajos
Nici o teamă nu poate împiedica acum promisiunile pe care le-ai făcut
Tu mă faci curajos
Tu mă faci curajos
Nici o teamă nu poate împiedica acum dragostea care a făcut o cale.

Versurile originale în limba engleză

I stand before You now
The greatness of your renown
I have heard of the majesty and wonder of you
King of Heaven, in humility, I bow

As Your love, in wave after wave
Crashes over me, crashes over me
For You are for us
You are not against us
Champion of Heaven
You made a way for all to enter in

I have heard You calling my name
I have heard the song of love that You sing
So I will let You draw me out beyond the shore
Into Your grace
Your grace

You make me brave
You make me brave
You call me out beyond the shore into the waves
You make me brave
You make me brave
No fear can hinder now the love that made a way

You make me brave
You make me brave
You call me out beyond the shore into the waves
You make me brave
You make me brave
No fear can hinder now the promises you made
You make me brave
You make me brave
No fear can hinder now the love that made a way

Have you seen Someone rise from the grave?

Starts at minute 25!

I love God’s girl – Iubesc fata lui Dumnezeu

Friends know what’s this about… Soon all it will be revealed. Stay close. Until then this video is a hint.

Prietenii ştiu despre ce este vorba… În curând va fi descoperit totul. Rămâi aproape. Până atunci acest videoclip este un indiciu.

Bunătatea produce bunătate

Un video care motivează la bunătate în acțiune. Fie ca să vă fie aprinsă Bunătatea și privind la Isus Hristos să fiți luminați zilnic cu BUNĂTATE.

sursa: lifevestinside.com

Umblând în Promisiune – Walk in the Promise – (Bethel music – Jeremy Ridle)

Versuri traduse:

Sufletul nostru așteaptă în tăcere

În odihnă și în liniște pentru Tine

Duhul

În credință și în dependență Noi umblăm în promisiunea că Tu vii

Cu speranță și vindecare pe aripile Tale

Cu foc și cu vânt

Tu cazi din nou peste noi

Aici așteptăm ca această casă să fie cutremurată

Pentru îndrăzneala de a-Ți duce Numele la toate popoarele

Semnele Tale și minunile Tale să meargă acum înaintea noastră

Pentru ca greutatea slavei tale să se odihnească acum când Te înălțăm

Te înălțăm

Fii mărit în noi.

Original lyrics:

Our souls wait in silence
In rest and in quiet for You
Spirit
In trust and dependence We walk in the promise of You
Coming
With hope and healing in Your wings
With fire and with wind
You fall on us again
Here we are waiting for this house to be shaken

For the boldness to carry Your name to the nations
Your signs and Your wonders to go now before us
For the weight of Your glory to rest as we lift You up
We lift You up
Be magnified in us

lyrics source: http://www.sweetslyrics.com/943101.Bethel%20Music%20-%20Walk%20in%20the%20Promise.html

Reamintire necesară: Preaiubiți de Dumnezeu

Astăzi ești preaiubit de Dumnezeu.

Experimentează dragostea lui Dumnezeu

Ascultă această melodie și crede: Dumnezeu vrea să experimentezi dragostea Lui, vrea să o simți.

Acum corul criticilor care se tem de sentimente trebuie să tacă. Dumnezeu este viu și este normal să-L simțim. El a creat simțurile. El simte. Noi îl simțim și nu trebuie să ne inhibăm sau să ne ascundem ci să ne aruncăm spre El cu toată ființa noastră.

”Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut!

Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă.”

Tehnic: La minutul 5:28 se blochează melodia. Dai Refresh(reîncarcăre) la pagină și pornești aproape de unde s-a oprit, de ex: 5:20.

Și pentru România ne putem ruga!

Rugăciunea este acțiunea ce schimbă națiunea. Prin rugăciune oamenii sunt transformați de Dumnezeu. Un exemplu bun de urmat este The Call – Chemarea, o lucrare de post și rugăciune pentru SUA.

Vă îndemn să urmăriți următorul videoclip și să vă lăsați provocați la rugăciune.

Sursa: www.thecall.com via Rascumpărarea memoriei

180 – Un film ce te schimba

Instrucțiuni pentru limba română – vedeți imaginea de mai jos. Mai jos de imagine este filmul.

Filmul

Sursa: Heart Changer via Suceava Evanghelica

Biblia, Credinţa şi Românii – un film de Adi Gliga

Am găsit acest film pe blogul CreştinTotal.ro şi cred că este bun pentru a fi văzut de toţi românii: tineri şi bătrâni, părinţi şi copii, preoţi şi pastori, afacerişti şi politicieni, avocaţi şi judecători, poliţişti şi medici, etc…

Vă doresc o vizionare transformatoare!

%d blogeri au apreciat: