Posts Tagged ‘trezire spirituala’

Seară de rugăciune „Trimiterea Tatălui” – 7 Noiembrie 2014

”Isus le-a zis din nou: „Pace vouă!

Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” ”Ioan 20:21

România are nevoie de rugăciune. TU ai nevoie de rugăciune. Toate provocările care agită societatea noastră ne cheamă la rugăciune. Dumnezeu vrea să ne descopere soluțiile Lui, puterea Lui și iubirea Lui. Ne adunăm la rugăciune ca să-L primim pe Dumnezeu.

Vineri, ora 21:00, biserica Speranța din Suceava, la demisol.

Vom stărui în continuare pentru trezire spirituală în Suceava și în România, vom cere descoperirea planului perfect al lui Dumnezeu pentru alegerile prezidențiale din România, vom căuta fața lui Dumnezeu ca să primim îndrăzneală pentru Vestea Bună și vom cere lucrători căci mare este secerișul.

Vom primi vindecare, eliberare și bucurie.

Vino! Cheamă! Roagă-te!

Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut. – Luca 19:10

Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia;

M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită,

să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii;

dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului. – Luca 4:18-19

Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. – 1 Ioan 3:8

porumbel

Seară de rugăciune pentru Trezire spirituală – 10 Iunie 2011

Nu-ți asuma riscul să lipsești atunci când Dumnezeu se va coborî în mijlocul poporului Său, vino să fii unul dintre cei care-L cheamă!

Vineri, 10 Iunie, de la ora 20:00, ne întâlnim la rugăciune și mijlocire pentru Trezire spirituală în biserici, în Suceava, în România. Întâlnirea are loc în clădirea bisericii Speranţa – camera din spate.

Persoane de contact:

Petru Burac – email: petruburac@gmail.com, tel: 0746 220.082,

Adrian Cătău – email: catauadrian@gmail.com, tel: 0745 377.774

Seară de rugăciune pentru Trezire spirituală – 27 Mai 2011

Vino şi tu să te rogi pentru trezire spirituală!

Continuăm să cerem ca Dumnezeu să intervină şi să aducă transformarea necesară în bisericile noastre, în Suceava, în România.

Locul de întâlnire: Clădirea bisericii Speranţa, camera din spate

Ora: 20:00

Data: 27 mai 2011

Persoane de contact:

Petru Burac – email: petruburac@gmail.com, tel: 0746 220.082,

Adrian Cătău – email: catauadrian@gmail.com, tel: 0745 377.774

Seară regală de rugăciune – 15 Aprilie 2011

Pace vouă scumpi prinți și prințese,

Mulți privesc rugăciunea doar ca un loc greu, apăsător, trist, îmbrăcat în gri … TOTUȘI adevărul este mai mult. În rugăciune avem din belșug momente de revelație, momente în care vedem puternic slava lui Dumnezeu și ni se descoperă strălucirea tronului Său. Planul lui Dumnezeu a fost, și a rămas, de a avea o relație de armonie cu omul în care să fie descoperită continuu starea de ”pace, bucurie și dreptate”. Astăzi trăim în lumea infectată de păcat, dar noi suntem făpturi noi născuți din Dumnezeu și cu drepturi depline în familia Sa.

Deși chiar astăzi avem drepturi depline de a intra înaintea Tatălui în al treilea cer, noi suntem rânduiți să slujim Împărăției Sale ca și trimiși împuterniciți pentru cucerire pe Pământ. Noi suntem trupul lui Hristos, parte din Armata lui Dumnezeu trimiși să eliberăm sclavii păcatului prin Mesajul jertfei de la Calvar.

Rugăciunea este prima armă ce o folosim pentru că prin aceasta deschidem ochii și vedem totul prin descoperirea Duhului. Noi am acceptat responsabilitatea biblică de a mijlocii pentru trezire spirituală în Biserică – în Suceava și România, pentru misionari, pentru Biserica Persecutată și pentru poporul Israel.

Ești așteptat să lupți alături de noi în rugăciuni, mijlociri și mulțumiri Mâine – 15 Aprilie 2011 – de la ora 20:00. Ne întâlnim în clădirea Bisericii Speranța – camera din spate.

Dacă întârziați vă rog să anunțați telefonic sau prin mesaj.

Ridicăți scutul credinței și înaintează după Împăratul: Isus Hristos!

Persoane de contact:

Petru Burac – email: petruburac@gmail.com, tel: 0746 220.082,

Adrian Cătău – email: catauadrian@gmail.com, tel: 0745 377.774


Angajament pentru sfințenie și trezire spirituală

Fiecare dintre noi putem să luăm decizii, putem să ne schimbăm atitudini, putem să începem schimbarea. Astăzi propun , creștinilor, un angajament bazat pe adevărurile și promisiunile lui Dumnezeu. Puteți citi mai jos angajamentul și puteți descărca pentru imprimanta fișierul PDF sau DOC.

Angajament pentru sfințenie și trezire spirituală

Recunosc că Dumnezeu este Creatorul meu și al tuturor ființelor și lucrurilor, și El cunoaște toate lucrurile fiind singurul care are toată înțelepciunea.

Accept că Dumnezeu este Stăpân peste toate ființele, lucrurile și evenimentele care sunt în tot universul în toate timpurile care au fost, sunt si vor fi. Recunosc că acum Dumnezeu a dat toată puterea și domnia fiului Său Isus Hristos.

Declar că am fost salvat din robia păcatului prin jertfa ispășitoare făcută de Isus Hristos pe dealul Golgota din Ierusalim. Accept astfel că am devenit robul lui Isus Hristos pentru că El m-a răscumpărat cu prețul jertfei Sale.

Accept adevărul despre lumea spirituală descoperit prin Biblie și accept poziția din locurile cerești în care am fost pus în Isus Hristos.

Recunosc că sunt un mădular din trupul lui Isus Hristos și parte din Biserica pe care o zidește El biruitoare asupra oricărei împotriviri.

Mă angajez, bazat pe promisiunea lui Dumnezeu din 2 Cronici 7:14 :

Mă voi smeri și voi căuta fața lui Dumnezeu prin rugăciune, vestirea adevărului și prin curățirea comportamentului meu pentru ca Dumnezeu să facă descoperirea lui Isus Hristos, ca Domn și Salvator, pentru oamenii din Suceava(localitatea ta) și România.

 

Nume                                                                                                                                                 Data

____________________________                                                                     _______________

 

8 Ianuarie 2011 – Zi de post și rugăciune pentru Suceava și România

Am început un nou an în calendar, am sărbătorit cu veselie și mulțumire binecuvântările care Dumnezeu ni le-a dăruit în 2010 dar acum continuăm LUPTA. Ne-am decis cu mai mult timp în urmă să stăm cu post și rugăciuni stăruitoare înaintea lui Dumnezeu pentru orașul nostru Suceava și țara noastră România.

Avem nevoie de o reformă morală, o transformare a sufletelor, o naștere din nou… Pentru acestea e nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Noi pentru aceasta ne rugăm!

Poți veni alături de noi pe 8 ianuarie 2011, la Biserica Speranța din Suceava, între orele 9-12 si 13-16.

Atenție: Avem doar 300 de locuri. Ținând cont că în Suceava sunt mii de creștini activi ai face bine să nu întârzii și mai ales anunță-ți prietenii să nu piardă această extraordinară ocazie de a sta în prezența Creatorului și Salvatorului nostru.

Te așteptăm cu drag,

Grupul de rugăciune 2 Cronici 7:14

„dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.”

Persoane de contact:

Petru Burac– email: petruburac@gmail.com, tel: 0746 220.082,

Adrian Cătău – email: catauadrian@gmail.com, tel: 0745 377.774


%d blogeri au apreciat: