Despre prietenie – inainte de perioada de curte – Seminar Lucian Oniga

Despre prietenie, înaintea perioadei de curte
(Seminar Lucian Oniga)
(+ note personale – n.p.)

1. Ce este prietenia premaritală intre un baiat si o fata?

O relaţie romantică înainte de căsătorie în care nevoile celuilalt sunt mai importante.

Nu începe o relaţie dacă nu vrei să te căsătoreşti în viitorul apropiat!

„Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele şi cerboaicele de pe câmp, nu stârniţi, nu treziţi dragostea, până nu vine ea.” Cântarea Cântărilor 3:5

=> Nu stârni dragostea!

(n.p. STÂRNÍ, stârnesc, vb. IV. 1. Tranz. A face ca un animal (sălbatic), o pasăre etc. să iasă din culcuş, din ascunzătoare (pentru a le prinde, a le vâna); a scorni. 2. Tranz. A mişca, a urni ceva din loc; a face să se ridice în sus praful, frunzele etc. 3. Tranz. A provoca pe cineva la ceva; a îndemna, a aţâţa. 4. Refl. (Despre războaie, conflicte, fenomene ale naturii) A se porni, a se isca, a se dezlănţui, a izbucni. ♦ tranz. A da naştere la ceva; a pricinui, a cauza, a provoca. 5. Tranz. (Reg.) A născoci, a scorni, a inventa. – Sursa: DEX 98)

„…îmbrăţişarea îşi are vremea ei, şi depărtarea de îmbrăţişări îşi are vremea ei;…căutarea îşi are vremea eiiubitul (acţiunea de a iubi) îşi are vremea lui, şi urâtul îşi are vremea lui;…” Eclesiastul 3:5,6,8

=> Aşteaptă vremea potrivită!

Până atunci caută tu însuţi să fii născut din nou (n.p. să fi un creştin adevărat – detalii în Biblie: Evanghelia dupa Ioan cap 3:1-16, etc) şi caută voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta.

2. Când pot avea un/o prieten(ă)?

a) Oricând – Fii sociabil!… Trăieşte în comunitate. Fă-ţi amici!

(n.p. A fi amici nu înseamnă a flirta, şi a flirta nu înseamnă a fi amici. FLIRTÁ vb. a cocheta.Sursa: Sinonime ,

AMÍ//C ~că (~ci, ~ce) m. şi f. Fiecare dintre persoanele legate printr-un sentiment de simpatie, stimă şi ataşament reciproc; prieten. /<lat. amicus Sursa: NODEX)

b) Numai când vrei să te căsătoreşti în viitorul apropiat!

„Poate cineva să ia foc în sân, fără să i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, fără să-i ardă picioarele?” Proverbe 6:27-28

3. Cum pot alege persoana potrivită?

– Înfăţişarea??? Fizionomia se schimbă , nu este un criteriu stabil. (n.p. Partenerul tau zvelt nu va mai fi zvelt dupa nunta de argint…:)…)

– Personalitatea??? Temperamente : sangvin (petrecăreţ), coleric (activ), melancolic (serios), flegmatic (imperturbabil). Nu este un criteriu perfect.

(n.p. Oamenii au temperamente complexe, ex: 70% sangvin, 30 flegmatic…etc… Imposibil de caracterizat complet.)

– Popularitatea??? Trece! Gândeşte-te la un coleg ce era popular acum 4 ani. Mai este şi acum? Dacă ai terminat liceul gândeşte-te cine era popular în clasa ta? Mai are popularitate?

Criterii corecte:

a) Să fie creştin „născut din nou”.

(n.p. Nu e de ajuns să poarte numele de creştin, ci să fie într-adevăr.)

– pentru că dacă tu eşti un creştin născut din nou nu te poţi „uni” cu un partener necreştin chiar dacă poartă numele de creştin. (n.p.Verifică veridicitatea acestui nume!)

” Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” 2 Corinteni 6:14-16

„Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. Iacov 4:4

O persoană născută din nou va fi o persoană de caracter!

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.” 1 Corinteni 13: 4-7

b) Să fie de acord.

„Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiţi? „ Amos 3:3

4. Cum încep o relaţie de prietenie?

a) Nu folosi metode lumeşti în atragerea partenerului

– vorbe măgulitoare;

– înfăţişare provocatoare;

– bani, bunuri materiale, etc…

„Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte.Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă.Şi, iată că, i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată.Era bună de gură şi fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă: când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă.Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a zis:”Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am împlinit juruinţele.De aceea ţi-am ieşit înainte, să te caut, şi te-am şi găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi din Egipt; mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară.Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări! Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă,a luat cu el sacul cu bani, şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.” Proverbe 7:7-20

b) Permite-i lui Dumnezeu să te călăuzească!

Dumnezeu te poate călăuzi:

– prin circumstanţe

… exemplu: Rut – „Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Şi s-a întâmplat că ogorul acela era a lui Boaz, care era din familia lui Elimelec.” Rut 2:3

– prin oameni

… exemplu: Rut –Soacra sa Naomi i-a zis: „Fiica mea, aş vrea să-ţi dau un loc de odihnă, ca să fii fericită. Şi acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. Spală-te şi unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale, şi pogoară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, până va isprăvi de mâncat şi de băut. Şi când se va duce să se culce, înseamnă-ţi locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele, şi culcă-te. Şi el însuşi îţi va spune ce să faci.”Ea i-a răspuns: „Voi face tot ce ai spus.”” Rut 3:1-5

Ia aminte la sfaturile celor din jur! Te pot ajuta să-ţi găseşti partenerul de viaţă!

– prin mijloace supranaturale: semne, profeţii, vedenii, etc…

… exemplu: Slujitorul Eliezer pune un semn pentru a găsi o nevastă pentru Isaac:

„Eu am ajuns azi la izvor, şi am zis: „Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, dacă binevoieşti să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac,iată, eu stau la izvorul de apă, şi fata care va ieşi să scoată apă, şi căreia îi voi zice: „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta”, şi care îmi va răspunde: „Bea tu însuţi, şi voi da de băut şi cămilelor tale”, fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu!”Înainte de a sfârşi de vorbit în inima mea, iată că a ieşit Rebeca, cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor, şi a scos apă. Eu i-am zis: „Dă-mi să beau, te rog.” Ea s-a grăbit, şi-a plecat vadra deasupra umărului, şi a zis: „Bea, şi voi da de băut şi cămilelor tale.” Am băut, şi a dat de băut şi cămilelor mele.” Geneza 24: 42-46


Concluzie: Fiţi sensibili şi deschişi!


c) După ce ai găsit persoana, consultă-ţi părinţii!

„Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău, şi nu lepăda învăţătura mamei tale:leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât.Ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat, şi îţi vor vorbi la deşteptare! Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.” Proverbe 6:20-23


d) După acestea: Dacă eşti băiat întreab-o dacă acceptă o relaţie de prietenie, să o cunoşti mai bine. Explică că aceasta nu e o cerere de căsătorie.

Dacă eşti fată şi baiatul e timid, poţi incerca prin cunoştine,prieteni comuni vouă, să îl faci să înţeleagă că şi tu îl placi, desigur dacă el te place. Totuşi nu forţa nota! Dacă baiatul nu înaintează inseamnă că nu e ceea ce cauţi. Dumnezeu are altceva pregătit pentru tine.

Fiţi binecuvântaţi cu relaţii sănătoase!

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: