Despre prietenie…din Biblie…

 

Participând într-un grup la o discuţie despre prietenie am fost provocat să văd ce zice Biblia despre aceasta şi uita-ţi-vă ce am găsit. Sper ca şi voi să vă bucuraţi tot aşa cum m-am bucurat şi eu de aceste minunate adevăruri.

 

În Biblie despre prietenie

 

Exodul 33:11 Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui.

 

exista un mod caracteristic de a vorbi cu prietenul: faţă în faţă, ochi în ochi

 

Deuteronomul 13:6 Dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta care se odihneşte la sânul tău sau prietenul tău pe care-l iubeşti ca pe tine însuţi,

 

exista unii prieteni mai apropiati;

 

1 Samuel 20:30 Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan şi i-a zis: „Fiu rău şi neascultător, nu ştiu eu că ţi-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre ruşinea ta şi spre ruşinea mamei tale?

 

prietenii nu apar din senin, ci tu ţi-i alegi;

 

1 Samuel 20:41 După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miazăzi, apoi s-a aruncat cu faţa la pământ şi s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrăţişat şi au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând.

 

prietenii îşi dovedesc afecţiunea şi fizic;

 

1 Samuel 30:26 Când s-a întors la Ţiclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, spunându-le aceste cuvinte: „Iată darul pe care vi-l fac din prada luată de la vrăjmaşii Domnului!”

 

prietenii îşi fac daruri;

 

2 Samuel 13:3Amnon avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Şimea, fratele lui David. Şi Ionadab era un om foarte şiret.

 

prietenia acordata este un risc asumat, de asta provoaca incredere;

 

2 Samuel 16:16 Când a ajuns Huşai, Architul, prietenul lui David, la Absalom, i-a zis: „Trăiască împăratul! Trăiască împăratul!”

 

2 Samuel 16:17 Şi Absalom i-a zis lui Huşai: „Iată cât de mult ţii tu la prietenul tău! Pentru ce nu te-ai dus cu prietenul tău?”

 

faptele dovedesc prietenia; Husai s-a prefăcut că a renunţat la David, şi faptele l-au convins pe Absalom;

 

1 Împăraţi 16:11 Când s-a făcut împărat şi a şezut pe scaunul lui de domnie, a omorât toată casa lui Baeşa, n-a lăsat să scape nimeni din ai lui: nici rudă niciprieten.

 

cine se aseamănă se adună;

 

2 Împăraţi 10:11 Şi Iehu a lovit pe toţi cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel, pe toţi mai marii lui, pe prietenii şi pe preoţii lui şi n-a lăsat să scape nici unul.

 

prietenii suferă împreună;

 

1 Cronici 27:33Ahitofel era sfetnicul împăratului; Huşai, Architul, era prietenul împăratului;

 

prietenul este mai mult decât un sfetnic;

 

Estera 5:10 A ştiut totuşi să se stăpânească şi s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi şi pe nevastă-sa Zereş.

 

Estera 5:14 Nevastă-sa Zereş şi toţi prietenii lui i-au zis: „Să se pregătească o spânzurătoare înaltă de cincizeci de coţi

 

Estera 6:13Haman a istorisit nevestei sale Zereş şi tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase.

 

prietenii îşi zic unul altuia ce paţesc, prin ce trec;

 

Iov 2:11 Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah şi Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit şi au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă şi să-l mângâie.

 

prietenii îşi doresc binele;

 

Iov 6:14 Cel ce sufere are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic.

 

prietenii îşi caută scăparea, eliberarea şi renunţă la a judeca;

 

Iov 6:27 Voi năpăstuiţi pe orfan, prigoniţi pe prietenul vostru.

 

Iov 12:4 Eu sunt de batjocura prietenilor mei, când cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocură!

 

Iov 16:20Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi,

 

Iov 19:13 A depărtat pe fraţii mei de la mine şi prietenii mei s-au înstrăinat de mine.

 

exista momente in viaţă când prietenii nu pot fi lângă noi;

 

Iov 29:4 Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu,

 

prietenii se veghează unul pe altul;

 

Iov 42:11 Fraţii, surorile şi vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă şi au mâncat cu el în casă. L-au plâns şi l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el şi fiecare i-a dat un chesita şi un inel din aur.

 

prieteniile pot dura mult, pot revenii dupa mai mult timp;

 

Psalmi 35:14 Umblam plin de durere ca pentru un prieten…

 

prietenii apropiaţi simt împreună;

 

Psalmi 38:11 Prietenii şi cunoscuţii mei se depărtează de rana mea şi rudele mele stau de o parte

 

prietenii care nu sunt apropiaţi dispar cand suntem loviţi, nu pot suporta loviturile impreuna cu noi;

 

Psalmi 55:12 Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi: nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aş ascunde dinaintea lui.

 

13 Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine!

 

14 Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie şi ne duceam împreună cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!

 

prietenia este plăcuta şi uneşte in armonie de aceasta si ruperea /afectarea ei este dureroasă;

 

Psalmi 119:63Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.

 

stabileşteţi şi respectă criterii pentru prietenii tăi,

 

Psalmi 122:8Din pricina fraţilor şi prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău.

 

prietenia te implica in diferite contexte;

 

Proverbe 12:26Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire.

 

prietenia caută binele prietenului;prietenii împart comorile;

 

Proverbe 15:30O privire prietenoasă înveseleşte inima, o veste bună întăreşte oasele.

 

gesturile fizice nu lipsesc din prietenie;

 

Proverbe 16:24Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase.

 

cuvintele sunt aşteptate între prieteni;

 

Proverbe 16:28 Omul neastâmpărat stârneşte certuri şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni.

 

Proverbe 17:9 Cine acopere o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.

 

NU DESPĂRŢIŢI PRIETENII, nu interveniţi intre ei(doar în cazuri extreme aveţi voie)

 

Proverbe 17:17 Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate.

 

Proverbe 18:24 Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.

 

prietenii adevăraţi(a se citi apropriaţi) sunt puţini;

 

Proverbe 19:4 Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui.

 

Proverbe 19:6 Omul darnic are mulţi linguşitori şi toţi sunt prieteni cu cel ce dă daruri.

 

Proverbe 19:7 Toţi fraţii săracului îl urăsc; cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi.

 

prietenii pentru banii apar uşor şi la fel dispar;

 

Proverbe 27:5 Mai bine o mustrare pe faţă decât o prietenie ascunsă.

 

Proverbe 27:6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase.

 

Proverbe 27:9 Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.

 

mustrările/sfaturile unui prieten sunt preţioase;

 

Luca 15:6 şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice: „Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.”

 

Luca 15:9 După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele şi vecinele ei şi zice: „Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit leul, pe care-l pierdusem.”

 

prietenii îşi împărtăşesc bucuriile;

 

Luca 15:29 Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: „Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani şi niciodată nu ţi-am călcat porunca; şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei;

 

prietenii se bucură de aceleaşi lucruri;

 

Ioan 3:29 Cine are mireasă, este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.

 

prietenii se bucură de realizările lor unul de altul;

 

Ioan 15:13 Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.

 

apogeul prieteniei;

 

Ioan 15:14 Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.

 

Ioan 15:15 Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.

 

prietenii apropriaţi vorbesc lucruri intime;

 

Faptele Apostolilor 10:24: ….Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de aproape, pe care-i chemase.

 

prietenii se interesează unii pentru ceilalţi;

 

Filimon 1:17 Dacă mă socoteşti, deci, ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi.

 

prietenii îşi fac favoruri;

 

Iacov 2:23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.

 

prietenii îşi acordă încredere;

 

3 Ioan 1:14Nădăjduiesc să te văd în curând şi atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îţi trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.

 

 


One response to this post.

  1. Foarte interesant și folositor un asemenea studiu biblic. Mulțumim că ai împărtășit și cu noi ceea ce ai descoperit din Cuvânt. Pacea să fie cu tine! 🙂

    Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

<span>%d</span> blogeri au apreciat: